Wie zijn wij?

Als we het DNA van PTC zouden ontleden, komen we terug in de binnenvaart, de sector waarin PTC met hart en ziel al vijfentwintig jaar actief is. Een organisatie die is ontstaan aan boord, vanuit de dagelijkse praktijk van de schipper. Het DNA toont de mensen die zich al voor de naamgevingen oprichting zorgen maakten om de toekomst van de binnenvaart en in de gekozen vorm van samenwerking een oplossing vonden door de oprichting van een nieuw commercieel samenwerkingsverband. 

In de jaren negentig van de vorige eeuw waren de zorgen anders dan dat deze nu zijn, maar in alle gevallen betreft het de schipper en zijn schip. Binnen de coöperatie en daarbuiten. Resultaten voor het algemeen belang worden door PTC daarmee graag gedeeld met de sector. PTC maakte zich hard voor de binnenvaart bij de oprichting en zal zich er ook in de toekomst hard voor blijven maken.

Klant als partner

De klant speelt in het bestaan van PTC een belangrijke rol. Begonnen zonder ook maar één klant, vanaf de oprichting stuk voor stuk geworven en waar nodig warm gemaakt voor transport over water. Met alle maatwerkmogelijkheden van dien. Klanten, daar vervoeren de schippers van PTC voor, daar wil deze coöperatie de relatie dan ook graag mee onderhouden en uitbouwen. Als partner, naast de klant en er niet tegenover. Meedenken in oplossingen voor zijn transportvraagstuk in een economie met overvolle wegen.